Organisatie coaching

TOON

 Gezond bedrijven

 •       Elementen voor een gezonde organisatie

12


Gepast gedrag

Individuele gedragingen en acties

 • Preventief verzuim begeleiding
 • Reductie verzuim
 • Beter functioneren
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Goed werkgeverschap
 • Motivatie
 • Daadkracht
 • Zelfsturing
 • Zelfkennis


Sociale structuren

Acties en gedragingen in het systeem (groepen, teams, organisaties)

3


Persoonlijkheid

Individuele normen, waarden en overtuigingen

4

Cultuur

Waarden, overtuigingen en dynamiek van een systeem 

De mate waarin medewerkers gecommitteerd zin aan de organisatie  en haar doelen is een belangrijke factor bij succes of falen van een organisatie. De dynamiek is de hefboom van noodzakelijke veranderingen in een organisatie

Hoe 

 • Intake
 • Analyse
 • Gericht plan van aanpak welke we gezamelijk opstellen
 • Gezamelijk Traject uitvoeren door coaching, sturing en begeleiding
 • Nazorg


Taken kunnen worden verdeelt  over de verschillenden spelers die meedoen in deze organisatie verbetering.

Methoden

Integraal coachen op gedrag

Fysiek


Motivatie


Kwaliteiten


Verbinding


Mentale kracht

Voeding, beweging, gezond gewicht en ontspanning

Pro activiteit, zelfsturing, daadkracht en prioriteit. 

Kernwaarden, missie en zelfkennis.

Verbinding, emoties en relaties.

Overtuigingen, beïnvloedbaarheid, visie en gedachten.

Ik werk met een balans test.

De balanstest analyseert in hoeverre een individu, een team of een organisatie in balans is. Met de balanstest verbetert u de fysieke en mentale gezondheid wat leidt tot een gezonde organisatie en een optimaal productieve omgeving om tot betere resultaten te komen.


Gedachten sturen gedrag

Ik werk met de MindSonar

MindSonar is een nieuw soort van psychologische meting. Het meet hoe mensen denken  en wat ze belangrijk vinden in specifieke situaties.  Dit,op zijn beurt, bepaalt hoe ze zich voelen, wat ze opmerken of negeren, en wat ze doen of niet doen. MindSonar® analyseert wat een individu, een team of een organisatie beweegt. Met de MindSonar verbeterd u de samenwerking en communicatie wat leidt tot een effectievere performance. 

Dit is geen persoonlijkheidstest die je verteld wat voorn persoon je bent altijd onder alle omstandigheden. 

Hoe werkt het?

Na een intakegesprek worden In de MindSonar online 76 vragen voorgelegd waarvoor ieder lid van het team via de Mindsonarprofessional een code ontvangt. 
De rapportage (ongeveer 30 pagina's) kan onmiddellijk na het invullen (in het team doet iedereen dit apart) door de MindSonar professional die de test laat afnemen, worden opgehaald en als pdf worden gestuurd naar de deelnemer(s). Vervolgens komt er een feedback gesprek. Voor het team wordt door mij een teamprofiel gemaakt.

Coaching op gedrag

We nemen de buitenwereld waar via onze zintuigen. Via een intern proces worden waarnemingen omgezet in gedrag. Dit proces (van waarneming tot gedrag) wordt weergegeven in het bovenstaande overzicht.

informatieprikkels kunnen we niet tegelijkertijd bewust verwerken. We filteren deze informatie door onbewust dingen weg te laten, te vervormen en te generaliseren.

Op basis van onze waarneming en de filtering van de informatie vormen we een beeld, oftewel een gedachtepatroon. Dit beeld is opgebouwd uit door wat je ziet, hoort en voelt en door wat je jezelf daarover verteld.Dit beeld en de omstandigheden daarbij hebben een belangrijke wisselwerking met elkaar. Hieruit ontstaat de stemming en dit stuurt uiteindelijk het gedrag en je resultaat.

Voordat dat je beeld tot stand komt wordt de informatie gefilterd. Onbewust niveau wordt er een keuze gemaakt welke prikkels doordringen tot je beeld en welke niet. We filteren de informatie op basis van ons begrip van tijd en ruimte, materie en energie, ons taalvermogen, onze herinneringen, beslissingen, metaprogramma’s, waarden, overtuigingen en attitudes.

Vanuit dit model heeft ieder mens zijn eigen unieke waarneming van de omgeving.Ben je niet tevreden over deze waarneming, verander dan je filters. De echte werkelijkheid bestaat dus uit veel meer informatie dan we bewust waarnemen. Onze beeld kan dus onmogelijk de werkelijkheid bevatten. We nemen slechts onze kaart waar terwijl het gebied veel groter is. De kaart is niet het gebied.

[google20efd3fc150633a3.html]