Organisatie coaching

TOON

 Gezond bedrijven

                          TOON gezond bedrijven

TOON staat voor TOONaangeven en TOONzetting.

TOON staat voor harmonie en rust. 

Werkwijze

Mijn werkwijze met uw medewerkers is uniek. Helder en recht door zee. Heeft een meerwaarde voor uw bedrijf of organisatie en voorkomt onnodig verdriet en frustraties bij medewerkers. Om voor alle partijen tot een verbetering en vernieuwing van prestaties te komen werk ik, gedurende een af te spreken periode, met uw medewerkers mee. Daardoor leer ik de drijfveren, motivatie en prestaties van medewerkers kennen, ervaar de huidige routing in het werkproces en kan de kansen, mogelijkheden en het omdenken die u als werkgever voor ogen staan, in de praktijk aanbieden en toetsen.

Goede samenwerking en relatie is een kwestie van geven en nemen en respect. Vanuit die waarden bied ik graag mijn diensten aan.

Veranderingen binnen een bedrijf zijn voor medewerkers met een lang dienstverband of voor sommige oudere werknemers, ‘beren op de weg’. Ook hen bied ik graag, direct vanaf de werkvloer, handvatten om de veranderingen die nieuw beleid en werkwijze met zich meebrengen onder ogen te zien en te vertalen in een werkwijze en attitude die past bij de nieuwe organisatie.

Ik vind het een uitdaging om zowel voor de werkgever als voor de werknemer een klimaat te scheppen waarbij beiden zich prettig en gewaardeerd weten. Daarbij schroom ik niet, ‘als het kwartje niet wil vallen,’ de werknemer het advies te geven om een ander pad te kiezen.
[google20efd3fc150633a3.html]